Welkom bij Landelijke Beweging Scootmobielrijders voor al uw mobiliteitsvragen en fysieke toegankelijkheid. Wij dragen ook zorg voor verkeersveiligheid met de scootmobiel!

Landelijke Beweging Scootmobielrijders:

Landelijke Beweging Scootmobielrijders voor vraagstukken over verkeersveiligheid algemeen, veiligrijden met de scootmobiel, stekeligheden met leveranciers en toegankelijkheid. Wij bieden onze diensten op lokaalniveau ! Wij zijn geen geschillencommisie noch bevoegde autoriteit. Nee wij zijn er voor U.
Zo zijn wij onafhankelijk en zelfstandig zonder verplichtingen naar wie dan ook.

Scootmobielrijden doen we in Nederland veel en vaak, geschat dat er thans ruim 260.000 gebruikers zijn die actief gebruik maken van alle faciliteiten waarvan fietsers ook gebruik van maken. Prognose voor de komende jaren zal zijn, dat dit aantal door vergrijzing gestegen is naar ruim 650.000 gebruikers.  

In tegenstelling met fietsers is rijden met de scootmobiel vaak geen vorm van gezellig plezierritje maar noodzaak voor deelname aan sociaal/maatschappelijkverkeer.

Scootmobielrijders ervaren weer erbij te horen door verworven zelfstandigheid en mobiliteit. De scootmobiel brengt weer vreugde onder mensen die fysieke beperkingen hebben, zij kunnen weer zelfstandig boodschappen doen en mooie tochten maken in de natuur.

Homepage


Als scootmobielbeweging zorgen we ervoor dat onze scootmobielgebruikers het beste product kunnen krijgen zoals zij het graag gewenst zien. Wij doen onderzoek naar kwaliteit, prijs, leveranciers en fabrikanten. Service vinden wij cruciaal. Extreme winsten die gemaakt worden op scootmobielen en die helaas nog voorkomen vinden wij verwerpelijk. Fabrieksadvies prijzen behoren aangehouden te worden door leveranciers. Belangrijk is ook de accu die onlosmakend behoort bij de scootmobiel. Accu's (2 stuks) zijn de energie voor uw scootmobiel. Lees ons onderwerp "accu's".

Op deze website kunt u ook lezen welke leveranciers wij aanbevelen bij aankoop van uw scootmobiel maar ook lezen welke leveranciers die wij door diverse redenen niet aanbevelen, let op, dat hoeven niet altijd de slechte leveranciers te zijn.