Gemeente1

Voorlichting

Voorlichting - Scootmobielrijders.nl

Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

De aanvraag van hulpmiddelen gaat grotendeels via gemeenten, de uitvoerders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:

Individuele begeleiding.
Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
Aanbouw van de woning.
Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
Toilet- en badkamer voorzieningen.
Antislip douche en een speciale douchezit.
Dagbesteding.

Vervoersvoorzieningen:

Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
Aanpassing van de auto.
Een scootmobiel.
Een rolstoel.
Auto in bruikleen.
Vergoeding voor vervoer (per eigen auto).
Hiertoe behoren ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
Een parkeerfaciliteit.
Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Voorwaarden: kom ik wel of niet in aanmerking?

Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet je als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden:

Je verblijft rechtmatig in Nederland
Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning
Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet
Een maatwerk- of vervoersvoorziening wordt alleen na onderzoek door je gemeente aangeboden.

Verder wordt een voorziening alleen toegekend als de verwachting is dat de voorziening voor langere periode noodzakelijk is. Als je tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heb je bijvoorbeeld geen recht op een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de woning.

Er zijn verder een groot aantal situaties denkbaar waarin je geen recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo:

lees deel 2 gemeenten en Wmo voorzieningen

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:
Preventie diefstal scootmobiel - Scootmobielrijders.nl

Preventie diefstal scootmobiel

2 maart 2022 - Dat tegenwoordig diefstal van scootmobielen eerder normaal dan uitzondering is zal niemand meer verbazen. Schande dat van fysiek beperkte mensen hun kostbare voorzien... lees verder »

Diefstal scootmobiel Vlaardingen - Scootmobielrijders.nl

Diefstal scootmobiel Vlaardingen

19 februari 2022 - Dat scootmobielen regelmatig gestolen worden is al niet meer groot nieuws, lees hieronder meer:... lees verder »