Welkom bij Landelijke Beweging Scootmobielrijders voor al uw mobiliteitsvragen en fysieke toegankelijkheid. Wij dragen ook zorg voor verkeersveiligheid met de scootmobiel!

CE-Markering

CE-Markering, de zin zegt het al, “markering” geen keurmerk.

De CE-markering die op veel producten te vinden zijn geeft aan dat het product voldoet  aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekend als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Niets meer niets minder.

De CE-markering is geen keurmerk! CE-markering gaat over veiligheid, gezondheid en milieu van het betreffende product.

Lees hier alles over CE-Markering

Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron. Je ziet (visueel) dus in een oogopslag (compact) dat het product / de dienst in orde is bevonden door een onafhankelijke, deskundige instantie (betrouwbare bron).

Lees hier alles over keurmerken