Welkom bij Landelijke Beweging Scootmobielrijders voor al uw mobiliteitsvragen en fysieke toegankelijkheid. Wij dragen ook zorg voor verkeersveiligheid met de scootmobiel!

Onze dienstverlening bestaat uit:

Onze dienstverlening1. Vrijblijvend adviseren in aanschaf van scootmobielen en overige mobiliteitsvoorzieningen voor mensen met een functie beperking.

2. Uitleg VN-verdrag 14 juli 2016

3. Toegankelijkheid en inclusieve samenleving;

4. Uitleg over accu's AGM en Gel, Amperé en levensduur;

5. Scootmobielondersteuning bij aanschaf en rijden;

6. Verkeerstheorie, wat mag wel of niet?