Welkom bij Landelijke Beweging Scootmobielrijders voor al uw mobiliteitsvragen en fysieke toegankelijkheid. Wij dragen ook zorg voor verkeersveiligheid met de scootmobiel!

Mobiliteitsadviseur:

Een scootmobiel koop je niet zomaar uit de supermarkt.

Bij de aankoop van een scootmobiel komt meer kijken dan producten uit de supermarkt die we elke dag nodig hebben.

Een scootmobiel is een duurzame investering voor minimaal 6 jaar. De scootmobiel geeft mensen met een functie beperking haar/zijn zelfstandigheid terug. We komen weer ergens!

Scootmobielen zijn vaak zeer kostbaar tot wel ruim 10.000 euro wat naar onze mening veel te veel is. De vraag die we ons ook moeten stellen is, hebben we ook zo'n dure scootmobiel nodig? Nee natuurlijk niet omdat überhaupt scootmobielen nooit zo duur hoeven te zijn, het kan ook met (veel) minder maar wel met 100% kwaliteit en service. Let ook eens op de accu's die een wezelijk verschil maakt in de prijs. Leveranciers in zorghulpmiddelen weten dat klanten nooit in de accu bak zullen kijken of uw accu GEL of AGM is, noch naar het aantal ampère van een accu!

De scootmobiel is maatwerk zoals een kostuum die aangemeten wordt.

Omdat uw aankoop van een scootmobielen een kwestie van vertrouwen is, is het zaak dat u zich zo goed mogelijk laat adviseren. Het beste bij een ervaringsdeskundige van LBS. Als expert is hij/zij goed op de hoogte van scootmobielen en overige zorghulpmiddelen. Onze adviseurs zijn veelal zelf gebruiker van een scootmobiel en kunnen u een eerlijk advies geven zonder enig vorm van eigen belang of financieel winstbejag. Wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Voorkom terleurstelling bij aanschaf van uw scootmobiel en voorkom te hoge aanschaf prijs. Alleen een ervaringsdeskundige die zelf gebruik maakt van zijn scootmobiel geeft vrijblijvend eerlijk advies. U zelf blijft vanzelfsprekend de regie houden over uw aanschaf mobiliteitsvoorziening, onze rol hierin blijft uitsluitend adviseren en bemiddelen. ook voor klachten over leveranciers kunt u bij ons terecht, wij gaan met u proberen die klacht op te lossen. Niet altijd lukt dat maar daarom is goed advies van een ervaringsdeskundige de beste weg tot aanschaf mobiliteitsvoorziening. 

Vul nu het informatieformulier in en laat uw telefoonnummer achter voor belverzoek. Wij bellen u binnen 48 uur terug.

LBS ervaringsdeskundige en adviseur: Cor Heere

 

  1.