Welkom bij Landelijke Beweging Scootmobielrijders voor al uw mobiliteitsvragen en fysieke toegankelijkheid. Wij dragen ook zorg voor verkeersveiligheid met de scootmobiel!

Ongevallen en SlachtoffersIeder jaar verschijnen ze weer: de jaarlijkse ongevalscijfers. Hoeveel mensen zijn er het afgelopen jaar gewond geraakt en overleden in het verkeer. In 2016 was het aantal dodelijke slachtoffers 38 en in 2017 41. En hoewel die zeker van belang zijn, zijn ze volgens LBS niet het enige criterium waarnaar je moet kijken als je de effecten van mobiliteit op onze gezondheid beschouwt. Denk bijvoorbeeld eens aan de positieve invloed van scootmobielrijden, maar ook aan de negatieve invloed van de milieuvervuiling door brommers, auto’s, vrachtwagens en bussen.

Wij pleiten voor een brede kijk op verkeersveiligheid, waarin we deze elementen wél meenemen, en gelukkig worden we daarin steeds vaker gesteund door andere organisaties.

Scootmobiel-veiligheid verbeteren is gezondheid bevorderen
Om de verkeersgezondheid van scootmobielrijders te vergroten moeten volgens LBS diverse maatregelen genomen worden. In onze volledige visie op verkeersgezondheid formuleren we enkele verkeersgezonde speerpunten:

  1. Verplichte cursus scootmobielrijden voor nieuwe gebruikers
  2. Theorie lessen verkeer
  3. Defensief rijden met de scootmobiel
Oudere scootmobielrijders zijn een risicogroep in het verkeer. Met de jaren worden mensen stijver, trager, breken eerder iets, maar er gebeurt ook iets in het hoofd. Dat zie je bijvoorbeeld bij kruispunten waar scootmobielrijders in alle vier richtingen tegelijkertijd groen krijgen. Soms nemen oudere scootmobielrijders uit voorzorg de voetgangersoversteek of ze wachten net zolang tot iedereen al is voorgegaan. Sommigen wachten zo lang dat het licht alweer op rood staat als zij eraan toe zijn over te steken. Waarom?

Trage ogen
‘Je gezichtsvermogen wordt minder als je ouder wordt’, zegt verkeerspsycholoog Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Dat is de belangrijkste oorzaak. Sommige dingen zijn op te lossen met een bril. Maar na je 65ste krijgen mensen oogkwalen als staar, een geler wordende lens en glaucoom, en die zijn niet zo makkelijk op te lossen. Het gaat zo geleidelijk dat je het niet in de gaten hebt. En omdat je slechter ziet, word je onzeker.’ Maar het zijn niet alleen de ogen die achteruitgaan.

Als er geen knipperlicht op de scootmobiel zit?
Dan wordt het moeilijker om meerdere handelingen tegelijkertijd te verrichten.
De Waard: ‘Bij links afslaan, een van de meest complexe handelingen in het verkeer, moet je over je schouder kijken, wat voor sommigen fysiek moeilijk is. Hand uitsteken, dan moet je dus even met één hand rijden – dat is minder stabiel. En je moet vooruitkijken, achter je en naar rechts. Dus: veel informatie, je aandacht verdelen, een beslissing nemen én handelen. Scootmobielrijden is best ingewikkeld dan.’ Spiegels aan beide zijde biedt hierin al veel verkeersveiligheid. Ook goed is om bij aanschaf van uw scootmobiel richtingaanwijzers te plaatsen die vaak standaard geleverd worden door fabrikanten.

Ook nieuwe of onoverzichtelijke situaties zijn lastiger. De Waard: ‘In een nieuwe situatie moet je kijken waar je naartoe moet, bedenken hoe je daar komt en in actie komen. Als je een bekende route rijdt, weet je bewust of onbewust dat je hier op verkeer van rechts moet letten en daar vaak auto’s stilstaan, dat soort dingen. Dat maakt het gemakkelijker. Op een nieuwe route is alles nieuw.’

Tot slot
Wij als LBS pleiten vooraf het gebruik van de scootmobiel eerst alles met een ervaren scootmobielrijder door te nemen, samen proefritjes maken en belangrijk, de verkeersregels goed door te nemen wat wel mag en wat niet. Zo kunnen we zorgdragen dat scootmobielrijden ook leuk kan zijn, voor uw zelf en uw mede weggebruiker.

Wat kan uw verkeersveiligheid direct bevorderen met scootmobielrijden?
  1. Werkzame knipperlichten voor links of rechts afslaan;
  2. Linker spiegel voor zicht naar achteren; (ook rechterspiegel adviseren wij)
  3. Remlicht achter;
  4. Licht op uw scootmobiel bij duistenis, zowel voor als achter